Historiek en evolutie

De vereniging Arkebuze werd gesticht per notariële akte op 6 november 1978. De schietstand was ondergebracht in de kelders van de Overdekte Markt te Vilvoorde, en werd gemeenschappelijk gebruikt door de vereniging en de politie van Vilvoorde.

Alras werd aansluiting gezocht bij het Koninklijk Verbond van Belgische Schuttersverenigingen – KVBSV, teneinde de aangesloten schutters de gelegenheid te geven aan de regionale en nationale competities deel te nemen.

Heel vlug werd ook de link gelegd met onze zusterstad ENNEPETAL, en met het traditierijke VOERDER SCHUTZENVEREINDe jaarlijkse contacten worden nog steeds met veel enthousiasme in ere gehouden.

In de loop van 1990 werd de schietstand onder de Overdekte Markt gesloten wegens een bestemmingswijziging van het gebouw.Wij kregen toen tijdelijk onderdak als gastclub bij VPSG/Machelen, doch dit kwam ons ledenaantal zeker niet ten goede.

Na onderhandelingen met het stadsbestuur van Vilvoorde kreeg de vereniging lokalen ter beschikking op de tweede verdieping in de oude Tuchthuiskazerne aan de Rondeweg te Vilvoorde.

Er werd ons een milieuvergunning klasse 1 (categorie B) toegekend voor 20 jaar. Na de opening op 27 mei 1994 van het eerste gedeelte (luchtstand) nam de belangstelling en het ledenaantal opnieuw toe.

Het tweede deel (vuurwapenstand) werd geopend in juni 1996. Van dan af mogen wij ons beschouwen als één van de actiefste en meest competitieve verenigingen van Vlaams-Brabant.

Wij zijn vertegenwoordigd in de stedelijke sportraad, en jaarlijks worden verschillende leden gelauwerd met een trofee voor sportverdienste, wat een ideale aanzet is voor doorstroming naar het nationaal niveau, en waarom niet naar internationaal en zelfs olympisch niveau.

Toen we eind 2003 vernamen dat we moesten verhuizen, kwam onze toekomst letterlijk in gevaar. Door tussenkomst van oud-burgemeester Willy Cortois, en door toedoen van de toenmalige burgemeester Jean-Luc Dehaene en schepen van sport Guy Ceuppens, werd ons een nieuwe locatie in datzelfde Tuchthuiscomplex toegewezen, waar we nu – na 3 jaar ploeteren – opnieuw onze stek gevonden hebben.Door een hernieuwde samenwerking met de politiediensten van Vilvoorde, is de cirkel rond, en kunnen we gebruik maken van een moderne infrastructuur waar we onze activiteiten kunnen ontplooien.